Ανακαίνιση Διαμερίσματος για εκμετάλλευση AirBNB - Παγκράτι 2018
Περιγραφή

Ανακαίνιση διαμερίσματος στο Παγκράτι για ενοικίαση μέσω της πλατφόρμας AirBNB.